[ Elise > Institutionen > IKSE-MKOL > MKOL ] IKSE-Forum IKSE IKSE-MKOL
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)
02.11.2006  
SEZNAM PUBLIKACÍ MKOL

 

Aktuální internetové stránky MKOL naleznete na adrese:

www.ikse-mkol.org

 

Navigator aufrufen
Aktuální informace.
Navigator aufrufen
Zaloľení, smluvní strany, hlavní cíle, struktura, způsob práce, zprávy o činnosti, základní informace k povodí Labe, internetové adresy
Navigator aufrufen
Rámcová směrnice 2000/60/ES, jakost vody, povodňová ochrana, prevence a zdolávání havarijního znečištění vod, stav realizace opatření vedoucích k ekologickému ozdravení Labe, hydrologie.
Navigator aufrufen
Seznam vydaných publikací s možností stažení ve formátu PDF.
Navigator aufrufen
Adresa, telefon, telefax, e-mail